Regulamin

REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Internetowy  biur-pol.pl , zwany dalej Sklepem:
  Właścicielem Sklepu jest: 

  BIUR-POL
  ul. Andrzeja 7
  88-100 Inowrocław
  NIP: 556-270-27-67
  Rachunek bankowy: 54 2030 0045 1110 0000 0175 2990
 2. Niniejszy regulamin, określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę Biur-Pol
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie adresu, na który firma Biur-Pol prześle zamawiany towar oraz aktualnego adresu e-mail lub telefonu Kupującego w celu potwierdzenia zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Firma Biur-pol zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, obowiązujących od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu.

II. OFERTA

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.
 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (chyba, że w opisie podano inaczej).
 3. Firma Biur-Pol  dokłada starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie są one gwarantowane w jakikolwiek sposób. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.
 4. Ceny przedstawione na stronach Biur-Pol są cenami netto podanymi w złotych polskich.  Podane ceny obowiązują do wyczerpania zapasów w magazynach producentów i mogą ulec zmianie. Dla uzyskania wiążącej oferty cenowej prosimy o kontakt z biurem
 5. Zamieszczone na stronach biur-pol.pl  ceny są jedynie propozycją do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (n.p. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
 6. Katalog produktów zamieszczony na stronach internetowych prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji. Biur-Pol dokłada wszelkich starań, ażeby prezentacja odpowiadała produktowi, jednak producenci zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian bez uprzedzenia, co niniejszym czyni także firma Biur-Pol
 7. Przy stałej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty

III. ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

 1. Warunkiem koniecznym do rejestracji w Sklepie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku nieprawdziwego podania danych, konto po weryfikacji zostanie usunięte. Aby dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym niezbędny jest "login", który uzyskają Państwo podczas rejestracji w sklepie on-line. W przypadku problemów nasi Przedstawiciele Handlowi udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji i pomogą zarejestrować się w naszym systemie.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail
 3. Złożenie zamówienia powoduje wysłanie przez system automatycznej odpowiedzi skierowanej na adres e-mail podany przez Klienta. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby konsultant kontaktuje się z Klientem telefonicznie dzwoniąc pod numer wskazany w zamówieniu. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli zgodę na taki sposób realizacji wyraził Klient w czasie kontaktu telefonicznego.
 4. Zamówienia złożone do godz. 16.30 zostaną zrealizowane dnia następnego. Dostawa na terenie Inowrocławia i okolic realizowana jest w ciągu 24 godzin.
 5. Na terenie Inowrocławia minimalna wartość zamówienia to 150zł.
 6. Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi.
 7. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny kształtowały się na jak najniższym poziomie. Ceny mogą ulegać zmianom, przy czym jeżeli nastąpi to w trakcie realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym powiadomiony i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
 8. Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie internetowej Sklepu, po zalogowniu się na swoje konto.

 

IV. WYSYŁKA I KOSZTY, ZWROT TOWARU 

 1. W ramach wysyłania większości typowych przesyłek na terenie całego kraju jest bezpłatne przy kwotach minimalnego zamówienia na terenie Inowrocławia w wysokości 150zł, na terenie całego kraju 500zł
 2. Koszty przygotowania przesyłki oraz dostarczenia do przewoźnika pokrywa firma Biur-Pol
 3. Firma Biur-Pol nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe nie z naszej winy, tzn. spowodowane zaniedbaniem firmy kurierskiej.
 4. Z chwilą odebrania przesyłki Klient otrzymuje specyfikację oraz gwarancję i instrukcję obsługi (jeżeli takie istnieją) 
   

V. FORMY PŁATNOŚCI

1.     Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:

1.     gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi lub dostawcy Biur-Pol)

2.     przelewem bankowym (przy pierwszej płatności przelewem wymagane są następujące dokumenty: odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, Regon, NIP)

2.     Klienci dokonujący zamówień za pośrednictwem Internetu wraz z towarem otrzymują fakturę VAT.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
 2. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru.
 3. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz. Stwierdzenie wady produktu wymaga decyzji producenta, dystrybutora bądź importera. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez e-mail z biurem, o odesłanie na nasz adres korespondencyjny wadliwego produktu wraz ze spacyfikacją oraz podstemplowaną przez nasz Sklep kartą gwarancyjną. Po uzyskaniu opinii producenta, dystrybutora bądź importera zwrócimy koszty zakupu bądź wymienimy towar na nowy.
 4. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np.: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.
 5. Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...) ", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego.
 6. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.
 7. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu:
  Biur-Pol
  ul.  Andrzeja 7
  88-100 Inowrocław
 8. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

VII. OCHRONA DANYCH

 1. Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy Biur-Pol do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. W każdym momencie może Pani/Pan zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane listem poleconym na adres firmy lub złożone osobiście na piśmie. 
  Jednocześnie firma Biur-Pol zapewnia, ze w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy Klientów.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Biur-Pol nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowania zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci, niedostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub z przyczyn niezależnych od Biur-Pol)
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres  e-mail oraz hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez sprzedającego i dostarczony Klientowi wraz z zamówionymi artykułami.